Chính sách điều khoản

Chào mừng bạn đến với trang web truyensex.eu. Khi bạn tham gia vào website để đọc truyện tức là bạn đã đồng ý tuân thủ điều khoản của chúng tôi.

Các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ đưa chi tiết giúp người truy cập hiểu và đảm bảo được quyền lợi khi truy cập vào trang web.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này trước khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ.

NỘI DUNG

Truyện được đăng trên website truyensex.eu đều là truyện sex, truyện dành cho người trên 18 tuổi. Nên nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, xin vui lòng rời khỏi website

Truyện được đăng trên website truyensex.eu đều được các tác giả của truyensex.eu dày công nghiên cứu, sáng tác và viết nó cho các bạn đọc.

Truyện cũng có thể do ban biên tập tổng hợp lại của các tác giả và đăng lên website. Tất cả truyện tổng hợp lại đều có sự cho phép của tác giả.

Tất cả truyện trên website truyensex.eu đều mang tính chất giải trí, thư giãn. Không truyền bá bất cứ tư tưởng tôn giáo, chính trị nào cả.

Bạn có thể chia sẻ truyện với việc sử dụng các liên kết mạng xã hội (ví dụ: Facebook, Twitter, zalo,…) được cung cấp trên trang web của chúng tôi. Bạn cũng có thể chia sẻ truyện qua email thông qua việc sử dụng liên kết Chia sẻ của chúng tôi.

Bạn chỉ có thể tải xuống hoặc sao chép truyện và các tài liệu có thể tải xuống khác được hiển thị trên Dịch vụ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Bạn không được sao chép, tái xuất bản, xuất bản, tải lên, đăng, truyền, phân phối (bao gồm qua email hoặc các phương tiện điện tử khác), hiển thị công khai, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh từ, bán hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động bán, hoặc khai thác dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ truyện, nội dung hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của truyensex.eu hoặc tác giả của bộ truyện đó.

CHẤP NHẬN SỬ DỤNG

Bạn bị cấm vi phạm hoặc cố gắng vi phạm các biện pháp bảo mật trên Website của truyensex.eu trong các trường hợp:

 • Sử dụng mật khẩu sai hoặc mật khẩu thuộc về người dùng khác hoặc truy cập dữ liệu không dành cho người dùng hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà người dùng đó không được phép truy cập;
 • Tiết lộ mật khẩu hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng mật khẩu hoặc không thông báo cho chúng tôi nếu mật khẩu bị xâm phạm;
 • Cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của hệ thống hoặc mạng hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực mà không có sự cho phép thích hợp;
 • Cố gắng can thiệp vào dịch vụ cho bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua các phương tiện quá tải, “ngập lụt, ném bom thư”, hoặc “đâm”;
 • Gửi email không mong muốn hoặc tin nhắn điện tử thương mại, bao gồm các chương trình khuyến mãi và / hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ;
 • Giả mạo bất kỳ tiêu đề gói TCP / IP hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ email hoặc nhóm tin đăng nào.
 • Chiếm đoạt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Nội dung; xóa hoặc thay đổi bất kỳ Dịch vụ hoặc Nội dung nào; triển khai tin nhắn hoặc quảng cáo bật lên, chạy hoặc hiển thị Dịch vụ hoặc Nội dung trong khung hoặc thông qua các phương tiện tương tự trên một trang web khác; hoặc liên kết đến Dịch vụ hoặc Nội dung mà không có sự cho phép bằng văn bản cụ thể của chúng tôi.

QUY TẮC CHUNG

Bạn đồng ý chỉ sử dụng truyện cho mục đích hợp pháp và chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Bạn không được sử dụng truyện để truyền, đăng, tải xuống, phân phối, sao chép, hiển thị công khai, lưu trữ hoặc hủy tài liệu vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, theo cách vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác, hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc công khai hoặc các quyền cá nhân khác của người khác, hoặc bị bôi nhọ, tục tĩu, xúc phạm, đe dọa, nói xấu, lạm dụng hoặc hận thù.

Chúng tôi có toàn quyền quyết định xem liệu bất kỳ việc sử dụng nào có vi phạm các quy tắc này hay không và hành động như chúng tôi thấy phù hợp trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào. Vi phạm hệ thống hoặc an ninh mạng có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự. Chúng tôi sẽ điều tra các sự cố có thể liên quan đến các vi phạm đó và có thể liên quan, hợp tác và tiết lộ cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc xác định và truy tố những người dùng có liên quan đến các vi phạm đó.

BÌNH LUẬN

Bạn đồng ý không đăng lên hoặc truyền qua Dịch vụ bất kỳ Nhận xét hoặc tài liệu nào khác:

 • Là bất hợp pháp, bôi nhọ, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, khiêu dâm, tục tĩu, thù hận, hoặc phân biệt chủng tộc, bất kỳ hình thức nào;
 • Là một quảng cáo hoặc khuyến mãi cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào chưa được Healthline chấp thuận bằng văn bản;
 • Là sai, gây hiểu lầm hoặc cấu thành một tập quán thương mại không công bằng hoặc lừa đảo;
  Khuyến khích sử dụng rượu, thuốc lá hoặc bất kỳ chất bất hợp pháp nào;
 • Cấu thành vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và / hoặc ủy thác của bạn hoặc xâm phạm quyền riêng tư;
 • Xâm phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại, tên công ty, bí mật thương mại, bản quyền, công khai hoặc quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu khác của bên thứ ba; hoặc là
 • Chứa virus, ngựa Trojan, sâu hoặc mã khác, tập lệnh, thói quen, tệp hoặc chương trình được thiết kế để thay đổi, làm gián đoạn, cản trở, giới hạn hoặc phá hủy hiệu suất và / hoặc hoạt động của bất kỳ phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị nào khác.

Chúng tôi có quyền

Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, truyensex.eu có quyền:

 • Xóa hoặc từ chối đăng bất kỳ Nhận xét nào cho bất kỳ hoặc không có lý do nào theo quyết định riêng của chúng tôi.
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến bất kỳ Nhận xét nào mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc phù hợp theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm nếu Chúng tôi cho rằng Nhận xét đó vi phạm Điều khoản sử dụng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, đe dọa đến an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc cộng đồng hoặc có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho truyensex.eu.
 • Tiết lộ danh tính của bạn hoặc thông tin khác về bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng tài liệu do bạn đăng tải vi phạm quyền của họ, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ.
 • Thực hiện hành động pháp lý phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn, giới thiệu cho cơ quan thực thi pháp luật, cho bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc trái phép Dịch vụ.
 • Chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần Dịch vụ vì bất kỳ hoặc không có lý do, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ vi phạm các Điều khoản sử dụng này.

THÔNG BÁO BÁO CÁO VÀ KIẾM YÊU CẦU XÁC NHẬN BẢN QUYỀN

Chính sách này nhằm tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật giới hạn trách nhiệm vi phạm bản quyền trực tuyến và Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số.

Truyensex.eu sẽ điều tra các thông báo về vi phạm bản quyền và thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (trên DMCA,). Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã được sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho đại lý bản quyền truyensex.eu thông tin bằng văn bản được chỉ định bên dưới:

 • Chữ ký điện tử hoặc chữ ký trên giấy của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền lợi bản quyền.
 • Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm.
 • Mô tả về nơi tài liệu mà bạn khiếu nại vi phạm được đặt trên Dịch vụ.
  địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.
 • Một tuyên bố của bạn rằng bạn có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép.
 • Một tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

Các Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi luật pháp nội bộ của Việt Nam, mà không liên quan đến xung đột của các nguyên tắc luật pháp. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này bị coi là vô hiệu bởi bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền tài phán, thì sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các Điều khoản sử dụng này, sẽ vẫn có hiệu lực. Việc từ bỏ bất kỳ Điều khoản sử dụng nào trong số này sẽ được coi là từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác.

Thông tin liên lạc

Ban biên tập website truyensex.eu

 • Email: Truyensex.us@gmail.com